Fundacja

Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych im. Św. Jana de La Salle
ul. Czarna 2, 47-120 Zawadzkie
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS: 0000216692
Nr konta: 22 1090 2239 0000 0001 0309 0847
BZ WBK S.A. o/Zawadzkie

Fundacja istnieje od 2004 roku. Celem jej jest udzielanie pomocy materialnej, zdrowotnej, opiekuńczej oraz rehabilitacyjnej osobom niepełnosprawnym zamieszkującym Dom Pomocy Społecznej, uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS Zawadzkie oraz pozostałym osobom niepełnosprawnym.
Środki na działalność Fundacja pozyskuje z darowizn oraz wpłat dokonywanych z tytułu 1 % podatku. Chcąc dokonać wpłaty na konto Fundacji wystarczy w zeznaniu rocznym w pozycji „ wniosek o przekazanie 1 % podatku należnego na rzecz organizacja pożytku publicznego” wpisać nr KRS oraz wnioskowaną kwotę, Urząd Skarbowy sam dokona przelewu na rzecz naszej Fundacji.

Składamy gorące podziekowania wszystkim darczyńcom, którzy na rzecz Fundacji przekazali i przekazują swój 1 % podatku.


Od początku działalności Fundacja finansowo wspiera DPS w Zawadzkiem, przy którym działa.  Dotychczasowe największe osiągnięcia Fundacji to dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego w roku 2009 ( dzięki czemu 41 chłopcow DPS Zawadzkie mogło wyjechać nad morze) oraz dopłata w 2010 roku do zakupu samochodu osobowego typu mikrobus przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, który służy mieszkańcom DPS Zawadzkie.
W 2011 roku Fundacja opłaciła kolejne wyjazdy wakacyjne mieszkańców DPS Zawadzkie oraz zakupiła im wiele innych niezbędnych do funkcjonowania przedmiotów. .Rok 2012 dzięki wsparciu podatników pozwolił by Fundacja zakupiła dla mieszkańców DPS Zawadzkie m.in. : nowy aparat słuchowy ( dla 1 z mieszkańców), profesjonalną matę ozonową do hydromasażu , dofinansowała wyjazdy wakacyjne do Wisły oraz dofinansowała turnus rehabilitacyjny do Zakopanego.

W roku 2013 udało nam się zorganizować miniturnusy rehabilitacyjne dla 40  podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem.Dużym osiągnięciem tego roku był też remont sali fizjoterapii w DPS Zawadzkie oraz zakup sprzętu do ćwiczeń do tej sali.

Wspólnie z wszystkimi osobami niepełnosprawnymi cieszymy się z naszych małych i dużych sukcesów i jeszcze raz dziękujemy za wsparcie finansowe, dzięki któremu nasza Fundacja może „pomagać”.

Poniżej znajduje się sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans+rachunek wyników) z działalności Fundacji za 2013 rok.

sprawozdanie za 2013        bilans-za 2013           rachunek wyników za 2013

 

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.

Follow

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.

%d bloggers like this: