Fundacja

 

Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych im. Św. Jana de La Salle
ul. Czarna 2, 47-120 Zawadzkie
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS: 0000216692
Nr konta: 22 1090 2239 0000 0001 0309 0847
BZ WBK S.A. o/Zawadzkie

Fundacja nosi nazwę „Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych im. Św. Jana de La Salle”.  Swoją siedzibę ma w Zawadzkiem, przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Celem Fundacji jest udzielanie pomocy materialnej, zdrowotnej, opiekuńczej oraz rehabilitacyjnej osobom niepełnosprawnym zamieszkującym Dom Pomocy Społecznej, uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

Fundacja nie zatrudnia pracowników, wszyscy jej członkowie wykonują pracę na rzecz Fundacji bez wynagrodzenia. Fundacja ponosi wydatki jedynie z tytułu prowadzonej nieodpłatnej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz z tytułu opłat administracyjnych i bankowych.
Środki na działalność Fundacja pozyskuje z darowizn oraz wpłat dokonywanych z tytułu 1 % podatku. Chcąc dokonać wpłaty na konto Fundacji wystarczy w zeznaniu rocznym w pozycji „ wniosek o przekazanie 1 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego” wpisać nr KRS oraz wnioskowaną kwotę, Urząd Skarbowy sam dokona przelewu na rzecz naszej Fundacji.

Chcąc dokonać wpłaty darowizny na rzecz naszej Fundacji, wystarczy wykonać zwykły przelew ( na poczcie, w banku lub poprzez system bankowości elektronicznej) z dopiskiem w tytule przelewu: darowizna.

Składamy gorące podziękowania wszystkim darczyńcom, którzy na rzecz Fundacji przekazali i przekazują swój       1 % podatku oraz darowizny.

Każda otrzymana kwota jest przeznaczana na potrzeby podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem.

Od początku działalności Fundacja finansowo wspiera DPS w Zawadzkiem, przy którym działa.   Szczegółowe informacje o przyznanych dofinansowaniach można znależć w załączonym sprawozdaniu za kolejne lata .

Wspólnie z wszystkimi osobami niepełnosprawnymi cieszymy się z naszych małych i dużych sukcesów i jeszcze raz dziękujemy za wsparcie finansowe, dzięki któremu nasza Fundacja może „pomagać”.

Poniżej znajduje się sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans+rachunek wyników) z działalności Fundacji za rok miniony i lata wcześniejsze. 

spr. fin za 2017

spr. fin za 2016

sprawozdanie2015    spr-fin-za-2015r

spr z dzialalnosci za 2014                   spr.finansowe za 2014

sprawozdanie za 2013        bilans-za 2013           rachunek wyników za 2013

bilans-za 2012 informacja dodatkowa za 2012 rachunek wynikówza 2012 sprawozdanie2012

bilans-2011 informacja dodatkowa za 2011 rachunek wyników-2011 sprawozdanie2011

bilans+rachunek wyników-2010 sprawozdanie2010

sprawozdanie2009