DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWADZKIEM

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE BRACI SZKÓŁ CHRZEŚCIJAŃSKICH