o nas

 
Dom Pomocy Społecznej prowadzony jest obecnie przez Zgromadzenie Braci Szkolnych. Jako DPS funkcjonuje od 17.03.1953 roku.
Przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, tylko płci męskiej. Nie przyjmujemy osób z chorobami psychicznymi. Bezpośrednie otoczenie Domu stanowią tereny zielone,na których znajduje się: plac zabaw, boisko do gier i zabaw, ogródek przydomowy, zieleńce i rabaty kwiatowe, grota z oczkiem wodnym.  DPS położony jest ok. 5 km od miasta Zawadzkie. Dojazd transportem własnym lub na piechotę ( około 3 km od przystanku autobusowego koło Nadleśnictwa Zawadzkie ) – brak komunikacji publicznej.  Z dniem 27.11.2009r decyzją Wojewody Opolskiego  nr 18/2009, Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich uzyskało standaryzację-pozwolenie na bezterminowe prowadzenie Domu Pomocy Społecznej.  W Domu Pomocy Społecznej istnieją następujące działy:

  • dział podstawowych świadczeń opiekuńczo-terapeutycznych, w którego skład wchodzą m.in. opiekun, pokojowa, terapeuta, wychowawca, kapelan, pracownik socjalny, rehabilitant, dietetyk.
  • dział administracyjny – stanowisko ds. kadr, ksiegowy, dyrektor.
  • dział gospodarczy i obsługi technicznej – m.in. kucharka, magazynier, pracownik obsługi technicznej, palacz centralnego ogrzewania, kierowca, pracownik gospodarczy.
  • dział medyczny – pielęgniarki.

Pracownicy naszego Domu na bieżąco uzupełniają swoje wykształcenie oraz podnoszą swoje kwalifikacje na wewnętrznych i zewnętrznych kursach i szkoleniach. Dom Pomocy Społecznej od 1976 roku prowadzony jest przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich .  DPS Zawadzkie finansowany jest:

  • z dotacji na finansowanie DPS za pośrednictwem powiatu strzeleckiego,
  • z opłat za pobyt mieszkańców pobieranych na podstawie odrębnych przepisów.